HEFTRUCK

Heftruck basis

Voor personen met beperkte ervaring of geen ervaring

INTRODUCTIE:

Training Navigation wijst je de weg in logistieke veiligheidstrainingen en certificatie.
Efficiëntie is onze missie. Een positieve leerervaring onze visie.

Personen die werken met een hoogwerker (zowel occasioneel als regelmatig) voeren een veiligheidsfunctie uit en moeten bijgevolg hiervoor een adequate opleiding gevolgd hebben.

DOELGROEP:

Deze opleiding wordt georganiseerd voor beginnende heftruckchauffeurs of personen met weinig ervaring in het rijden met de heftruck.

Chauffeurs met ervaring maar zonder attest, die kunnen aansluiten bij de opleiding voor ervaren heftruckchauffeurs.

Opleidingen kunnen worden georganiseerd ofwel in ons opleidingscentrum ofwel in-house.

PROGRAMMA:

Volgende onderdelen komen aan bod:

 • Theorie: Tijdens het theoretisch gedeelte worden de verschillende basisregels en veiligheidsaspecten aangeleerd. Volgende aandachtspunten worden aangeleerd: kennis rond het onderhoud en controle van de heftruck en de batterij, de verschillende types heftruck en voorzetapparatuur en hun verschillende mogelijkheden en toepassingen, de bedieningsorganen, stabiliteit en alle mogelijke invloeden er op, het laaddiagram enzovoorts. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de heftruckbestuurder, alle pictogrammen, de startcontrole en het doen van een LMRA (Last Minute Risico Analyse).
 • Praktijk: Tijdens het praktijk-gedeelte worden verschillende oefeningen gedaan zodat de chauffeur zijn toestel vlot kan bedienen na afloop.
  Er wordt geoefend op het juist positioneren van de heftruck, het rijden in een nauwe doorgang komt aan bod alsook het veilig parkeren en het correct opladen van de batterij. Ook komt het verplaatsen van goederen en het stapelen van goederen in een opslagzone aan bod.

Tijdens alle oefeningen worden volgende punten steeds herhaald en gecontroleerd:

 • Correct op- en afstappen
 • Toepassen van de LMRA
 • Defensief rijgedrag: zien in de rijrichting, correct inschatten van afstanden, correct en soepel gebruik van de bedieningsmiddelen, hoogte van de vorken, aandacht voor de omgeving (voetgangers, obstakels, …)
 • Correct gebruik van de gordel + eventuele andere veiligheidsvoorzieningen (bvb kantelbeveiliging, dodemansknop)

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • De deelnemers aan deze opleiding moeten minstens 18 jaar zijn.
 • Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.
 • Als de opleiding in-house wordt gegeven zorgt de aanvrager van de opleiding voor een lokaal waar de theorie kan worden gegeven. Alsook voor het vrij gebruik van een heftruck en een (liefst afgesloten) omgeving waar de praktijkoefeningen kunnen worden gegeven.
 • Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid

Heftruck Gevorderden (voor Nederlandstaligen)

Voor ervaren gebruikers van de heftruck, met of zonder attest

INTRODUCTIE:

Training Navigation wijst je de weg in logistieke veiligheidstrainingen en certificatie.
Efficiëntie is onze missie. Een positieve leerervaring onze visie.

Personen die werken met een heftruck (zowel occasioneel als regelmatig) voeren een veiligheidsfunctie uit en moeten bijgevolg hiervoor een adequate opleiding gevolgd hebben.

DOELGROEP:

Deze opleiding richt zich op chauffeurs met een attest dat vernieuwd moet worden.

Of personen zonder attest maar met voldoende ervaring die een eerste certificering willen behalen.

Opleidingen kunnen worden georganiseerd ofwel in ons opleidingscentrum ofwel in-house.

PROGRAMMA:

Volgende onderdelen komen aan bod :

* Theorie: Tijdens het theoretisch gedeelte worden de verschillende basisregels en veiligheidsaspecten nog eens opgefrist. Zo wordt de kennis rond het laaddiagram, onderhoud en controle van de heftruck en de batterij, veiligheidsafstand, nog eens herhaald. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de heftruckbestuurder, de stabiliteit van de heftruck en alle mogelijke invloeden erop, het doen van de startcontrole en het doen van een LMRA (Last Minute Risico Analyse).

* Praktijk : Tijdens het praktijk-gedeelte worden verschillende oefeningen gedaan om te testen of de chauffeur zijn toestel vlot en veilig kan bedienen met aandacht voor de omgeving.
Er wordt geoefend op het juist positioneren van de heftruck, het rijden in een nauwe doorgang komt aan bod alsook het veilig parkeren en het correct opladen van de batterij. Ook komt het verplaatsen van goederen en het stapelen van goederen in een opslagzone aan bod.

Tijdens alle oefeningen worden volgende punten steeds herhaald en gecontroleerd:

 • Correct op- en afstappen
 • Toepassen van de LMRA
 • Defensief rijgedrag: zien in de rijrichting, correct inschatten van afstanden, correct en soepel gebruik van de bedieningsmiddelen, hoogte van de vorken, aandacht voor de omgeving (voetgangers, obstakels, …)
 • Correct gebruik van de veiligheidsgordel + eventuele andere veiligheidsvoorzieningen (bvb kantelbeveiliging, dodemansknop)

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • De deelnemers aan deze opleiding moeten minstens 18 jaar zijn.
 • Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.
 • Als de opleiding in-house wordt gegeven zorgt de aanvrager van de opleiding voor een lokaal waar de theorie kan worden gegeven. Alsook voor het vrij gebruik van een heftruck en een (liefst afgesloten) omgeving waar de praktijkoefeningen kunnen worden gegeven.
 • Deelnemers moeten beschikken over een verklaring van medische geschiktheid