Hoogwerker basis

Voor personen met beperkte ervaring of geen ervaring

INTRODUCTIE:

Training Navigation wijst je de weg in logistieke veiligheidstrainingen en certificatie.
Efficiëntie is onze missie. Een positieve leerervaring onze visie.

Personen die werken met een hoogwerker (zowel occasioneel als regelmatig) voeren een veiligheidsfunctie uit en moeten bijgevolg hiervoor een adequate opleiding gevolgd hebben.

DOELGROEP:

Deze opleiding wordt georganiseerd voor beginnende bedienaars of personen met weinig ervaring in het bedienen van een hoogwerker.

Chauffeurs met ervaring maar zonder attest, die kunnen aansluiten bij de opleiding voor ervaren bedienaars.

Alle opleidingen worden in-house georganiseerd.

PROGRAMMA:

Volgende onderdelen komen aan bod:

 • Theorie: Tijdens het theoretisch gedeelte worden de verschillende basisregels en veiligheidsaspecten aangeleerd. Volgende aandachtspunten worden aangeleerd: kennis rond het onderhoud en controle van de hoogwerker en de batterij, de verschillende types hoogwerkers en hun verschillende mogelijkheden en toepassingen, de bedieningsorganen, stabiliteit en alle mogelijke invloeden er op, de noodwerking enzovoorts. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de heftruckbestuurder, alle pictogrammen, de startcontrole en het doen van een LMRA (Last Minute Risico Analyse).
 • Praktijk: Tijdens het praktijk-gedeelte worden verschillende oefeningen gedaan zodat de chauffeur zijn toestel vlot kan bedienen na afloop.
  Er wordt geoefend op het juist positioneren van de hoogwerker, zowel in de lage positie als in uitgeschoven positie, het rijden in een nauwe doorgang komt aan bod alsook het veilig parkeren en het correct opladen van de batterij.

Tijdens alle oefeningen worden volgende punten steeds herhaald en gecontroleerd:

 • Correct op- en afstappen
 • Toepassen van de LMRA
 • Defensief rijgedrag: zien in de rijrichting, correct inschatten van afstanden, correct en soepel gebruik van de bedieningsmiddelen, hoogte van de werkbak, aandacht voor de omgeving (voetgangers, obstakels, …)
 • Correct gebruik van het veiligheidsharnas en de veiligheidslijn + eventuele andere veiligheidsvoorzieningen (bvb kantelbeveiliging, dodemansknop)

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • De deelnemers aan deze opleiding moeten minstens 18 jaar zijn.
 • Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.
 • De deelnemers (of de aanvrager van de opleiding, in casu dus meestal hun werkgever) zorgen zelf voor een veiligheidsharnas en vallijn.
 • De aanvrager van de opleiding zorgt voor een lokaal waar de theorie kan worden gegeven. Alsook voor het vrij gebruik van een hoogwerker en een (liefst afgesloten) omgeving waar de praktijkoefeningen kunnen worden gegeven.
 • Deelnemers mogen geen hoogtevrees hebben
 • Deelnemers moeten beschikken over een medisch attest van geschiktheid

Hoogwerker Gevorderden (voor Nederlandstaligen)

Voor ervaren gebruikers van de hoogwerker, met of zonder attest

INTRODUCTIE:

Training Navigation wijst je de weg in logistieke veiligheidstrainingen en certificatie.
Efficiëntie is onze missie. Een positieve leerervaring onze visie.

Personen die werken met een hoogwerker (zowel occasioneel als regelmatig) voeren een veiligheidsfunctie uit en moeten bijgevolg hiervoor een adequate opleiding gevolgd hebben.

DOELGROEP:

Deze opleiding richt zich op chauffeurs met een attest dat vernieuwd moet worden.

Of personen zonder attest maar met voldoende ervaring die een eerste certificering willen behalen.

Alle opleidingen worden in-house georganiseerd.

PROGRAMMA:

Volgende onderdelen komen aan bod :

* Theorie:Tijdens het theoretisch gedeelte worden de verschillende basisregels en veiligheidsaspecten nogeens opgefrist.Zo wordt de kennis rond het laaddiagram, onderhoud en controle van de hoogwerker en de batterij, veiligheidsafstand, nogeens herhaald.Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de hoogwerkbestuurder, de verschillende pictogrammen, het doen van de startcontrole en het doen van een LMRA (Last Minute Risico Analyse).

* Praktijk :Tijdens het praktijk-gedeelte worden verschillende oefeningen gedaan om te testen of de chauffeur zijn toestel vlot en veilig kan bedienen met aandacht voor de omgeving.Er wordt geoefend op het juist positioneren van de hoogwerker, zowel in de lage positie als in uitgeschoven positie, het rijden in een nauwe doorgang komt aan bod alsook het veilig parkeren en het correct opladen van de batterij.

Tijdens alle oefeningen worden volgende punten steeds herhaald en gecontroleerd:

 • Correct op- en afstappen
 • Toepassen van de LMRA
 • Defensief rijgedrag: zien in de rijrichting, correct inschatten van afstanden, correct en soepel gebruik van de bedieningsmiddelen, hoogte van de werkbak, aandacht voor de omgeving (voetgangers, obstakels, …)
 • Correct gebruik van het veiligheidsharnas + de veiligheidslijn + eventuele andere veiligheidsvoorzieningen (bvb kantelbeveiliging, dodemansknop)

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • De deelnemers aan deze opleiding moeten minstens 18 jaar zijn.
 • Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.
 • De deelnemers (of de aanvrager van de opleiding, in casu dus meestal hun werkgever) zorgen zelf voor een veiligheidsharnas en vallijn.
 • De aanvrager van de opleiding zorgt voor een lokaal waar de theorie kan worden gegeven. Alsook voor het vrij gebruik van een hoogwerker en een (liefst afgeslote) omgeving waar de praktijkoefeningen kunnen worden gegeven.
 • Deelnemers mogen geen hoogtevrees hebben

Deelnemers moeten beschikken over een medisch attest van geschiktheid