Reachtruck basis

Voor personen met beperkte ervaring of geen ervaring

INTRODUCTIE:

Training Navigation wijst je de weg in logistieke veiligheidstrainingen en certificatie.
Efficiëntie is onze missie. Een positieve leerervaring onze visie.

Personen die werken met een reachtruck (zowel occasioneel als regelmatig) voeren een veiligheidsfunctie uit en moeten bijgevolg hiervoor een adequate opleiding gevolgd hebben.

DOELGROEP:

Deze opleiding wordt georganiseerd voor nieuwereachtruck-chauffeurs of personen met weinig ervaring in het rijden met de reachtruck.

Chauffeurs met ervaring maar zonder attest, die kunnen aansluiten bij de opleiding voor ervaren chauffeurs.

PROGRAMMA:

Volgende onderdelen komen aan bod:

 • Theorie: Tijdens het theoretisch gedeelte worden de verschillende basisregels en veiligheidsaspecten aangeleerd: kennis rond het onderhoud en controle van de reachtruck en de batterij, de verschillende types reachtruck en hun verschillende mogelijkheden en toepassingen, de bedieningsorganen, stabiliteit en alle mogelijke invloeden er op, de noodwerking enzovoorts. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de reachtruckbestuurder, het lastdiagram, veiligheidsafstand, de combinatie tussen vorklengte en de grootte van de last, de startcontrole en het doen van een LMRA (Last Minute Risico Analyse).
 • Praktijk: Tijdens het praktijk-gedeelte worden verschillende oefeningen gedaan zodat de chauffeur zijn toestel vlot kan bedienen na afloop.
  Er wordt geoefend op het juist positioneren van de reachtruck, het stapelen van goederen, het rijden in een nauwe doorgang komt aan bod alsook het veilig parkeren en het correct opladen van de batterij.

Tijdens alle oefeningen worden volgende punten steeds herhaald en gecontroleerd:

 • Correct op- en afstappen
 • Toepassen van de LMRA
 • Defensief rijgedrag: zien in de rijrichting, correct inschatten van afstanden, correct en soepel gebruik van de bedieningsmiddelen, hoogte van de vorken, aandacht voor de omgeving (voetgangers, obstakels, …)
 • Correct gebruik van de veiligheidsgordel + eventuele andere veiligheidsvoorzieningen (bvb kantelbeveiliging, dodemansknop)

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • De deelnemers aan deze opleiding moeten minstens 18 jaar zijn.
 • Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.
 • Indien de opleiding in-house wordt gegeven zorgt de aanvrager van de opleiding voor een lokaal waar de theorie kan worden gegeven. Alsook voor het vrij gebruik van een reachtruck en een (liefst afgeslote) omgeving waar de praktijkoefeningen kunnen worden gegeven.
 • Deelnemers moeten beschikken over een medisch attest van geschiktheid

Reachtruck Gevorderden (voor Nederlandstaligen)

Voor ervaren reachtruck-chauffeurs, met of zonder attest

INTRODUCTIE:

Training Navigation wijst je de weg in logistieke veiligheidstrainingen en certificatie.
Efficiëntie is onze missie. Een positieve leerervaring onze visie.

Personen die werken met een reachtruck (zowel occasioneel als regelmatig) voeren een veiligheidsfunctie uit en moeten bijgevolg hiervoor een adequate opleiding gevolgd hebben.

DOELGROEP:

Deze opleiding richt zich op chauffeurs met een attest dat vernieuwd moet worden.

Of personen zonder attest maar met voldoende ervaring die een eerste certificering willen behalen.

PROGRAMMA:

Volgende onderdelen komen aan bod :

* Theorie:Tijdens het theoretisch gedeelte worden de verschillende basisregels en veiligheidsaspecten nogeens opgefrist.Zo wordt de kennis rond het laaddiagram, onderhoud en controle van de reachtruck en de batterij, veiligheidsafstand, nogeens herhaald.Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de reachtruck-bestuurder, de verschillende pictogrammen, het juist uitvoeren van een startcontrole en het doen van een LMRA (Last Minute Risico Analyse).

* Praktijk :Tijdens het praktijk-gedeelte worden verschillende oefeningen gedaan om te testen of de chauffeur zijn toestel vlot en veilig kan bedienen met aandacht voor de omgeving.Er wordt geoefend op het juist positioneren van de reachtruck, het stapelen van goederen zowel in een rek als koud stapelen, het rijden in een nauwe doorgang komt aan bod alsook het veilig parkeren en het correct opladen van de batterij.

Tijdens alle oefeningen worden volgende punten steeds herhaald en gecontroleerd:

 • Correct op- en afstappen
 • Toepassen van de LMRA
 • Defensief rijgedrag: zien in de rijrichting, correct inschatten van afstanden, correct en soepel gebruik van de bedieningsmiddelen, hoogte van de vorken, aandacht voor de omgeving (voetgangers, obstakels, …)
 • Correct gebruik van de veiligheidsgordel + eventuele andere veiligheidsvoorzieningen (bvb kantelbeveiliging, dodemansknop)

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • De deelnemers aan deze opleiding moeten minstens 18 jaar zijn.
 • Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.
 • Indien de opleiding in-house wordt gegeven zorgt de aanvrager van de opleiding voor een lokaal waar de theorie kan worden gegeven. Alsook voor het vrij gebruik van een reachtruck en een (liefst afgeslote) omgeving waar de praktijkoefeningenkunnen worden gegeven.
 • Deelnemers moeten beschikken over een medisch attest van geschiktheid