Rolbrug basis

Voor personen met beperkte ervaring of geen ervaring

INTRODUCTIE:

Training Navigation wijst je de weg in logistieke veiligheidstrainingen en certificatie.
Efficiëntie is onze missie. Een positieve leerervaring onze visie.

Personen die werken met een rolbrug (zowel occasioneel als regelmatig) voeren een veiligheidsfunctie uit en moeten bijgevolg hiervoor een adequate opleiding gevolgd hebben.

DOELGROEP:

Deze opleiding wordt georganiseerd voor beginnende bedienaars of personen met weinig ervaring in het bedienen van een rolbrug.

Chauffeurs met ervaring maar zonder attest, die kunnen aansluiten bij de opleiding voor ervaren bedienaars.

Alle opleidingen worden in-house georganiseerd.

PROGRAMMA:

Volgende onderdelen komen aan bod:

 • Theorie: Tijdens het theoretisch gedeelte worden de verschillende basisregels en veiligheidsaspecten aangeleerd. Volgende aandachtspunten worden aangeleerd: kennis rond het onderhoud en controle van de rolbrug, de verschillende types rolbruggen en hun verschillende mogelijkheden en toepassingen, de bedieningsorganen, stabiliteit en alle mogelijke invloeden er op, de verschillende aanslag- en hijsmiddelen enzovoorts. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de rolbrugbedienaar, alle pictogrammen, de startcontrole en het doen van een LMRA (Last Minute Risico Analyse).
 • Praktijk: Tijdens het praktijk-gedeelte worden verschillende oefeningen gedaan zodat de rolbrugbedienaar zijn toestel vlot kan bedienen na afloop.
  Er wordt geoefend op het juist positioneren van de rolbrug, zowel in de lage positie als in een hoge positie, het vermijden en het oplossen van een slingerbeweging, het verplaatsen van goederen in een nauwe doorgang komt aan bod alsook het veilig plaatsen van goederen en het veilig en correct achter laten van de rolbrug.

Tijdens alle oefeningen worden volgende punten steeds herhaald en gecontroleerd:

 • Correct gebruik van de (afstands-)bediening
 • Toepassen van de LMRA
 • Defensief gebruik van de rolbrug: zien in de bewegingsrichting, correct inschatten van afstanden, correct en soepel gebruik van de bedieningsmiddelen, hoogte van de takel, aandacht voor de omgeving (voetgangers, obstakels, …)
 • Aandacht voor de ergonomie (het omhoog kijken en de nek belasten zoveel als mogelijk beperken)

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • De deelnemers aan deze opleiding moeten minstens 18 jaar zijn.
 • Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.
 • De deelnemers (of de aanvrager van de opleiding, in casu dus meestal hun werkgever) zorgen zelf voor een veiligheidshelm en handschoenen.
 • De aanvrager van de opleiding zorgt voor een lokaal waar de theorie kan worden gegeven. Alsook voor het vrij gebruik van een rolbrug en een (liefst afgesloten) omgeving waar de praktijkoefeningen kunnen worden gegeven.

Rolbrug Gevorderden (voor Nederlandstaligen)

Voor ervaren gebruikers van de rolbrug, met of zonder attest

INTRODUCTIE:

Training Navigation wijst je de weg in logistieke veiligheidstrainingen en certificatie.
Efficiëntie is onze missie. Een positieve leerervaring onze visie.

Personen die werken met een rolbrug (zowel occasioneel als regelmatig) voeren een veiligheidsfunctie uit en moeten bijgevolg hiervoor een adequate opleiding gevolgd hebben.

DOELGROEP:

Deze opleiding richt zich opbedienaars van een rolbrug met een attest dat vernieuwd moet worden.

Of personen zonder attest maar met voldoende ervaring die een eerste certificering willen behalen.

Alle opleidingen worden in-house georganiseerd.

PROGRAMMA:

Volgende onderdelen komen aan bod :

* Theorie:Tijdens het theoretisch gedeelte worden de verschillende basisregels en veiligheidsaspecten nogeens opgefrist.Zo wordt de kennis rond het onderhoud en controle van de rolbrug, de verschillende types rolbruggen en hun verschillende mogelijkheden en toepassingen, de bedieningsorganen, stabiliteit en alle mogelijke invloeden er op, de verschillende aanslag- en hijsmiddelen nogeens herhaald.Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de rolbrugbedienaar, de verschillende pictogrammen, het doen van de startcontrole en het doen van een LMRA (Last Minute Risico Analyse).

* Praktijk :Tijdens het praktijk-gedeelte worden verschillende oefeningen gedaan om te testen of de bedienaar de rolbrug veilig en vlot kan bedienen met aandacht voor de omgeving.Er wordt geoefend op het juist positioneren van de rolbrug, zowel in de lage positie als in een hoge positie, het vermijden en het oplossen van een slingerbeweging, het verplaatsen van goederen in een nauwe doorgang komt aan bod alsook het veilig plaatsen van goederen en het veilig en correct achterlaten van de rolbrug.

Tijdens alle oefeningen worden volgende punten steeds herhaald en gecontroleerd:

 • Correct gebruik van de (afstands-)bediening
 • Toepassen van de LMRA
 • Defensief gebruik van de rolbrug: zien in de bewegingsrichting, correct inschatten van afstanden, correct en soepel gebruik van de bedieningsmiddelen, hoogte van de takel, aandacht voor de omgeving (voetgangers, obstakels, …)
 • Aandacht voor de ergonomie (het omhoog kijken en de nek belasten zoveel als mogelijk beperken)

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • De deelnemers aan deze opleiding moeten minstens 18 jaar zijn.
 • Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.
 • De deelnemers (of de aanvrager van de opleiding, in casu dus meestal hun werkgever) zorgen zelf voor een veiligheidshelm en handschoenen.
 • De aanvrager van de opleiding zorgt voor een lokaal waar de theorie kan worden gegeven. Alsook voor het vrij gebruik van een rolbrug en een (liefst afgesloten) omgeving waar de praktijkoefeningen kunnen worden gegeven.